Hotline: 0912 915 936

Dự án Thái Nguyên

Menu

Dự án Thái Nguyên

Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp tại Thái Nguyên
(Ngày 24/04/2023 14:04)
mỗi nguồn nước có 1 mối thù riêng, cần giải pháp lọc, xử lý phù hợp mới giải quyết được