Hotline: 0912 915 936

Máy lọc nước giếng khoan nông trường, trang trại, khu công nghiệp, khu chế xuất

Menu

Máy lọc nước giếng khoan nông trường, trang trại, khu công nghiệp, khu chế xuất

Máy lọc, xử lý nước sinh hoạt tổng đầu nguồn nhiễm nhiều Asen, kim loại nặng, Fe, Mg, có mùi, nhiều phèn...Cho nguồn nước trong, sạch đạt tiêu chuẩn nước dùng trong sinh hoạt