Hotline: 0912 915 936

Dự án tại Tỉnh

Menu

Dự án tại Tỉnh

Triển khai hệ thống lọc nước gia đình ở Phú Xuyên, Hà Nội
(Ngày 27/04/2023 11:04)
Nguồn nước sinh hoạt của người dân đa số là nguồn nước máy tuy nhiên nguồn nước máy mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn nước sinh hoạt cơ bản, vẫn còn chứa nhiều tạp chất
Lắp đặt hệ thống lọc nước xử lý giếng khoan công nghiệp tại Cao Bằng
(Ngày 25/04/2023 08:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiều Fe, Mangan tại Cao Bằng. Nhiều khu vực Cao Bằng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp cho phục vụ như yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động đều không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Yên Bái
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiều Fe, Mangan tại Yên Bái. Nhiều khu vực Yên Bái, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp cho phục vụ như yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Vĩnh Phúc
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm nhiều Fe, Mangan tại Vĩnh Phúc. Nhiều khu vực Vĩnh Phúc, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp tại Tuyên Quang
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiều Fe, Mangan tại Tuyên Quang. Nhiều khu vực Tuyên Quang, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp cho phục vụ như yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động đều không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Sơn La
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm nhiều Fe, Mangan tại Sơn La. Nhiều khu vực Sơn La, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Quảng Ninh
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiều Fe, Mangan tại Quảng Ninh. Nhiều khu vực Quảng Ninh, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp cho phục vụ như yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động đều không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Phú Thọ
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Nhiều khu vực Phú Thọ, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động đều không đủ để sử dụng
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Ninh Bình
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm nhiều Fe, Mangan tại Ninh Bình. Nhiều khu vực Ninh Bình, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
Triển khai hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Nam Định
(Ngày 24/04/2023 14:04)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm nhiều Fe, Mangan tại Nam Định. Nhiều khu vực Nam Định, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng