Hotline: 0943.030.693

Cột lọc xử lý nước giếng khoan

Menu

Cột lọc xử lý nước giếng khoan

Cột lọc xử lý nước giếng khoan được xem như "trái tim" vận hành hệ thống máy lọc nước giếng khoan. Cột lọc xử lý nước giếng khoan là cột lọc chuyên dụng dùng cho nước có nhiễm nhiều sắt, mangan, tạp chất hữu cơ, màu vàng mùi tanh, cho nguồn nước trong không mùi đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt.