Hotline: 0912 915 936

Dự án Hải Phòng

Menu

Dự án Hải Phòng

Kiểm tra và thay thế vật liệu lọc tại công ty Doosan Hải Phòng
(Ngày 27/04/2023 08:04)
Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ sung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan công nghiệp tại Hải Phòng
(Ngày 24/04/2023 14:04)
lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm nhiều Fe, Mangan tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng