Hotline: 0912 915 936

Dự án tại Hà Nội

Menu

Dự án tại Hà Nội

Hệ thống lắp đặt máy lọc nước tổng gia đình ở Hàng Bột, Đống Đa
(Ngày 27/04/2023 09:04)
Nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước máy, mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải xử lý bộ lọc nguồn đầu tiên xử lý bằng hệ thống xử lý filter manager water.
Lắp đặt hệ thống máy lọc nước tổng gia đình ở Hàng Bồ, Hoàn Kiếm
(Ngày 27/04/2023 09:04)
Nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước máy, mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải xử lý bộ lọc nguồn đầu tiên xử lý bằng hệ thống xử lý lọc nước.
Xử lý máy lọc nước giếng tổng gia đình ở Hàng Bạc, Hoàn Kiếm
(Ngày 27/04/2023 09:04)
Nguồn nước giếng sinh hoạt của người dân khu Hàng Bạc, Hoàn Kiếm là nước máy của thành phố, mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải lắp hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn mới giải quyết được triệt để các tạp chất hữu cớ, phù sa, gỉ sét, độ cứng, độc tố.
Lắp đặt máy lọc nước tổng gia đình ở Giảng Võ, Ba Đình
(Ngày 27/04/2023 09:04)
Lắp máy lọc nước tổng nguồn gia đình khu vực phường Giảng, Ba Đình là nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước máy, mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải xử lý bộ lọc nguồn đầu tiên xử lý bằng hệ thống xử lý bộ lọc lý nước.
Lắp đặt hệ thống máy lọc nước tổng gia đình ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm
(Ngày 27/04/2023 09:04)
nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước máy mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải xử lý bộ lọc nguồn đầu tiên xử lý bằng hệ thống xử lý bộ lọc lý nước.
Lắp đặt máy lọc nước tổng gia đình ở Đống Đa, Hà Nội 
(Ngày 27/04/2023 09:04)
Người dân khu vực Đống Đa đã cận kề được nguồn nước máy tuy nhiên nguồn nước vẫn còn nhiẽm tạp chất, để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất trước khi sử dụng thì ta phải đưa ra qua hệ thống xử lý nước lọc
Lắp đặt máy lọc nước tổng gia đình ở Đông Anh, Hà Nội
(Ngày 27/04/2023 08:04)
Những nguồn nước sinh hoạt này còn chứa rất nhiều những tạp chất như kim loại nặng, vi trùng, vi khuẩn, asen, canxi,... Các tạp chất này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người
Lắp đặt hệ thống máy lọc nước tổng gia đình ở Đội Cấn, Ba Đình
(Ngày 27/04/2023 08:04)
Nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước máy, mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải xử lý bộ lọc nguồn đầu tiên xử lý bằng hệ thống xử lý bộ lọc lý nước.
Lắp đặt hệ thống máy lọc nước tổng gia đình ở Điện Biên, Ba Đình
(Ngày 27/04/2023 08:04)
Nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước máy, mới chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của nước sinh hoạt, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cần phải xử lý bộ lọc nguồn đầu tiên xử lý bằng hệ thống xử lý bộ lọc lý nước.
Lắp đặt máy lọc nước tổng gia đình ở Chương Mỹ, Hà Nội
(Ngày 27/04/2023 08:04)
Nguồn nước máy của các nhà máy xử lý nước đã tiếp cận với người dân tuy nhiên nguồn nước mới chỉ đáp ứng được tiêu chí cơ bản của nước sinh hoạt vẫn còn chứa nhiều chất phức tạp. Để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất có trong nguồn nước, bạn nên xử lý một hệ thống lọc xử lý nước trước khi sử dụng.