Hotline: 0912 915 936

Tin tức - Máy lọc xử lý nước giếng khoan

Menu

Tin tức

Tập kết bàn giao hệ thống lọc nước xử lý nước cho chi nhánh Hải Phòng
(Ngày 19/05/2023 14:05)
Hiện nay Triệu Lâm chúng tôi đã mở rộng rất nhiều các chi nhánh khác như Thái Nguyên, Nam Định, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đặc biệt là Hải Phòng mới kí kết và các tỉnh thành trên Toàn Quốc. Đáp ứng tốt, phục vụ tận tâm tất cả nhu cầu của Quý đối tác, Quý khách hàng, và Dự án gần xa. Mang giải pháp lọc nước tối ưu chung tay vì sức khoẻ cộng đồng.
Đào tạo - Ký kết chuyển giao công nghệ lọc nước xử lý nước tại Triệu Lâm cho Chi nhánh Hải Phòng
(Ngày 18/05/2023 09:05)
Hiện nay Triệu Lâm chúng tôi đã mở rộng rất nhiều các chi nhánh khác như Thái Nguyên, Nam Định, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đặc biệt là Hải Phòng mới kí kết và các tỉnh thành trên Toàn Quốc. Đáp ứng tốt, phục vụ tận tâm tất cả nhu cầu của Quý đối tác, Quý khách hàng, và Dự án gần xa. Mang giải pháp lọc nước tối ưu chung tay vì sức khoẻ cộng đồng.
Lắp đặt dự án lọc nước giếng khoan 700m3/ngày tại Lào
(Ngày 18/05/2023 09:05)
Nguồn nước còn nhiễm rất nhiều tạp chất giống như kim loại, asen, các vi trùng, vi khuẩn ..., những tập chất này tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc không hòa tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người. Để loại bỏ các tập chất trong nguồn nước sinh hoạt chúng cần được xử lý qua hệ thống lọc tổng đầu nguồn giúp đảm bảo sức khỏe cho người dùng.
Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 09:05)
Nhiều nguồn nước vẫn còn bị nhiễm tạp chất giống như các vi sinh trùng, vi khuẩn, kim loại,... để những tạp chất này tồn tại dạng hoà tan hoặc không hoà tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người. Để loại bỏ các tập chất trong nguồn nước sinh hoạt chúng cần được xử lý qua hệ thống lọc tổng đầu nguồn giúp đảm bảo sức khỏe cho người dùng.
Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 09:05)
Nhiều nguồn nước tại Ứng Hoà vẫn còn bị nhiễm tạp chất giống như các vi sinh trùng, vi khuẩn, kim loại,... để những tạp chất này tồn tại dạng hoà tan hoặc không hoà tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người. Để loại bỏ các tập chất trong nguồn nước sinh hoạt chúng cần được xử lý qua hệ thống lọc tổng đầu nguồn giúp đảm bảo sức khỏe cho người dùng.
Triển khai lọc nước giếng khoan tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 08:05)
Nguồn nước tại Sóc Sơn còn nhiễm rất nhiều tạp chất giống như kim loại, asen, các vi trùng, vi khuẩn ..., những tập chất này tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc không hòa tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người.
Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan tại huyện Mê Linh, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 08:05)
Nguồn nước ở Mê Linh, Hà Nội còn nhiễm rất nhiều tạp chất giống như kim loại, asen, các vi trùng, vi khuẩn ..., những tập chất này tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc không hòa tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người
Triển khai lọc nước giếng khoan ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 08:05)
Nguồn nước ở Phú Xuyên, Hà Nội còn nhiễm rất nhiều tạp chất giống như kim loại, asen, các vi trùng, vi khuẩn ..., những tập chất này tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc không hòa tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy.
Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan tại huyện Thanh Oai, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 08:05)
Nguồn nước tại Thanh Oai, Hà Nội còn nhiễm rất nhiều tạp chất giống như kim loại, asen, các vi trùng, vi khuẩn ..., những tập chất này tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc không hòa tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người
Triển khai hệ thống lọc nước giếng khoan tại huyện Thường Tín, Hà Nội
(Ngày 12/05/2023 08:05)
Nguồn nước tại Thường Tín, Hà Nội còn nhiễm rất nhiều tạp chất giống như kim loại, asen, các vi trùng, vi khuẩn ..., những tập chất này tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc không hòa tan trong mà mắt thường có thể nhìn hoặc không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng nước trực tiếp mà chưa được xử lý qua hệ thống lọc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người